PRIVACYVERKLARING

Dit privacybeleid is van toepassing op S2H raadgevende ingenieurs bv
Privacybeleid vermeld op de websites van andere aanbieders, bijvoorbeeld websites waarnaar onze website wordt verwezen, is van toepassing op die betreffende aanbieders.

 

Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens van deze website is:

 

Contactgegevens S2H raadgevende ingenieurs bv:
Email: info@s2h.nl
Telefoon: +31(0)88 022 46 00
Laan 1914 nr. 41, 3818 EX Amersfoort

 

I. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verzamelen en gebruiken we de persoonsgegevens van onze gebruikers uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van overeenkomsten en vragen die hiermee verband houden. Na vervulling van de contractuele verplichtingen worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt nadat hiervoor toestemming is verleend. Een uitzondering op deze regel is wanneer voorafgaande toestemming niet mogelijk is als gevolg van bepaalde omstandigheden of wanneer de verwerking van deze gegevens wettelijk is toegestaan.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Vragen en verzoeken kunnen aan ons worden gericht via de e-mailadressen vermeld op onze homepage. De in deze e-mails verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw vraag of verzoek, en om te voldoen aan alle daaruit voortvloeiende wettelijke bepalingen. Hierbij kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met een derde partij.

 

2.) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij toestemming van de betrokkene hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 (1) lit. a van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 (1) lit. b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 (1) lit. c van de AVG als rechtsgrondslag. Indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde, en deze belangen prevaleren boven de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, dient art. 6 (1) lit. f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

3.) Wissen en opslagduur van gegevens
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Persoonsgegevens mogen langere tijd worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in wetten of andere bepalingen die op ons van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de vastgestelde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

 

II. Terbeschikkingstelling van de website en het aanleggen van logbestanden

1.) Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. Op dit moment wordt hierbij de volgende informatie verzameld:

● Het bezochte domein
● Het IP-adres van de gebruiker
● Het tijdstip van de toegang
● Browsertype en -versie
● Statuscode van de zoekopdracht
● Aantal doorgegeven bytes
● Besturingssysteem

Deze informatie wordt ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze informatie wordt niet samen opgeslagen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

 

2.) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 (1) 1 lit. f AVG.

 

3.) Doel van gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door ons systeem is nodig om de inhoud van onze website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. Voor deze doeleinden liggen onze gerechtvaardigde belangen bij gegevensverwerking ook in art. 6 (1) lit. f van de AVG.

 

4.) Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. In geval er gegevens worden opgeslagen in de logbestanden, zullen deze worden verwijderd binnen een periode van niet meer dan zeven dagen. Informatie kan langer dan deze periode worden bewaard. In dergelijke gevallen wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of zodanig gewijzigd dat hiermee niet langer de identiteit van de bezoeker kan worden achterhaald.

 

5.) Mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan hiertegen derhalve geen bezwaar maken.

 

III. Rechten van de betrokkenen
Wanneer persoonsgegevens over u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten.

 

1.) Recht op inzage
U hebt het recht ons informatie te vragen over de persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. In uw inzageverzoek dient u zo duidelijk mogelijk aan te geven in welke gegevens u precies inzage wilt, zodat deze beschikbaar kunnen worden gesteld.

 

2.) Recht op rectificatie
U heeft een recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke, indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient deze rectificatie onmiddellijk uit te voeren.

 

3.) Recht op beperking van de verwerking
In het kader van de bepalingen in art. 18 AVG hebt u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken.

 

4.) Recht op verwijdering
Onder de voorwaarden van art. 17 AVG hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Uw recht op verwijdering is, onder meer, afhankelijk van of wij de betreffende informatie nog nodig hebben om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

5.) Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan een verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de gegevens ter beschikking zijn gesteld, door te geven aan een andere verantwoordelijke op voorwaarde dat aan de eisen in art. 20 AVG is voldaan.

 

6.) Recht van bezwaar
Confotm art. 21 AVG hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

7.) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat wij ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens niet aan de voorschriften inzake gegevensbescherming hebben gehouden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. Deze zal de klacht onderzoeken.

 

8.) Gebruik van sociale plug-ins

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook
Op onze websites zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA94304, USA geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of aan de ‘Like’-button op onze website. Een overzicht van Facebook-plug-ins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/ Bij een bezoek aan onze website wordt via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Hierdoor krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u de Facebook ‘Like’-button aanklikt, terwijl u met uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website aan uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook uw bezoek van onze internetpagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de internetpagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder de-de.facebook.com/policy.php Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan koppelen, dan dient u uit te loggen bij Facebook.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van LinkedIn
Onze website maakt gebruik van LinkedIn netwerkfuncties. De aanbieder is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij gebruik van een pagina met LinkedIn-functies, wordt er een verbinding met de server van LinkedIn gemaakt. Zo krijgt LinkedIn de informatie dat u via uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u bij LinkedIn bent ingelogd en op onze website de ‘Recommend’-button aanklikt, is het voor LinkedIn mogelijk om uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount te koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de internetpagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de dienst Twitter. Deze worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). De plug-in is te herkennen aan het Twitter-logo. Wanneer u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Twitter. De inhoud van de plug-in wordt direct van Twitter naar uw browser overgebracht en vervolgens door uw browser geïntegreerd in de webpagina. Door de integratie van de plug-in krijgt Twitter de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Als u reageert via de plug-in, door op de Twitter-knop te klikken, stuurt uw browser relevante informatie rechtstreeks naar Twitter waar deze wordt opgeslagen Voor informatie over de omvang van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Twitter.

Wij maken enkel gebruik van functionele cookies voor een correcte werking van onze website. <br>Door verder te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van cookies, zoals omschreven in onze privacyverklaring. <br> meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten